Available
น้อง ME-O (มีโอ)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีครีม เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร้า […]

++จองแล้วค่ะ++

น้อง ME-O (มีโอ)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีครีม เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร้า […]

น้อง ME-D (มีดี)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีครีม เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร้า […]

++จองแล้วค่ะ++

น้อง ME-D (มีดี)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีครีม เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร้า […]

  น้อง SAMSON (แซมซัน)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีดำลายเสือ เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น […]

+++ย้ายบ้านแล้วค่ะ+++

  น้อง SAMSON (แซมซัน)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีดำลายเสือ เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น […]

  น้อง TOBY (โทบี้)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีขาวดำ เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย  […]

++จองแล้วค่ะ++

  น้อง TOBY (โทบี้)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีขาวดำ เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย […]

น้อง TYSON (ไทซัน)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีCream เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร […]

++จองแล้วค่ะ++

น้อง TYSON (ไทซัน)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีCream เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร […]

น้อง BOBBY (บ็อบบี้)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีCream เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครง […]

++จองแล้วค่ะ++

น้อง BOBBY (บ็อบบี้)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีCream เกิดวันที่ 31/08/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครง […]

น้อง  เยลลี่  ชิวาวาขนยาวแท้ สีแฟนซี เพศเมีย ราคาพิเศษ  3,900 บาทค่ะ เกิดวันที่ 22/08/59 หน้าสั้น หั […]

++ย้ายบ้านแล้วค่ะ++

น้อง  เยลลี่  ชิวาวาขนยาวแท้ สีแฟนซี เพศเมีย ราคาพิเศษ  3,900 บาทค่ะ เกิดวันที่ 22/08/59 หน้าสั้น หั […]

น้อง แซลม่อน  ชิวาวาขนยาวแท้ สีแฟนซี เพศเมีย ราคาพิเศษ  3,900 บาทค่ะ เกิดวันที่ 22/08/59 หน้าสั้น หั […]

++ย้ายบ้านแล้วค่ะ++

น้อง แซลม่อน  ชิวาวาขนยาวแท้ สีแฟนซี เพศเมีย ราคาพิเศษ  3,900 บาทค่ะ เกิดวันที่ 22/08/59 หน้าสั้น หั […]

น้อง ทูน่า ชิวาวาขนยาวแท้ สีแฟนซี เพศเมีย ราคาพิเศษค่ะ เกิดวันที่ 22/08/59 หน้าสั้น หัวแอ๊ปเปิ้ล กลม […]

++ย้ายบ้านแล้วค่ะ++

น้อง ทูน่า ชิวาวาขนยาวแท้ สีแฟนซี เพศเมีย ราคาพิเศษค่ะ เกิดวันที่ 22/08/59 หน้าสั้น หัวแอ๊ปเปิ้ล กลม […]

  น้อง MIKE (ไมค์)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีดำลายเสือ เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีส […]

++ย้ายบ้านแล้วค่ะ++

  น้อง MIKE (ไมค์)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีดำลายเสือ เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีส […]

  น้อง MEDLEY (เมดเล่)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีดำลายเสือ เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น […]

จองแล้วค่ะ

  น้อง MEDLEY (เมดเล่)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้ สีดำลายเสือ เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น […]

น้อง SALMON (แซลมอน)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีCream เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โคร […]

++ จองแล้วค่ะ ++

น้อง SALMON (แซลมอน)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีCream เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โคร […]

น้อง TASTY (เทสตี้)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีCream เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครง […]

++ จองแล้วค่ะ ++

น้อง TASTY (เทสตี้)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีCream เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครง […]

น้อง ENJOY (เอ็นจอย) เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้สีCream เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร […]

++ จองแล้วค่ะ ++

น้อง ENJOY (เอ็นจอย) เฟรนซ์บลูด็อก เพศผู้สีCream เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร […]

น้อง TUNA (ทูน่า)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีCream เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร […]

++ จองแล้วค่ะ ++

น้อง TUNA (ทูน่า)  เฟรนซ์บลูด็อก เพศเมีย สีCream เกิดวันที่ 17/07/59 หน้าสั้น เตี้ยสั้น สีสวย โครงสร […]